Mergado FAQ: Fakturiranje

Article published 02.06.2020

Početkom svakog mjeseca se radi u Mergadu fakturiranje e-trgovina, koje naši korisnici uređuju.Izdavanje faktura je vrlo česta tema koju korisnici Mergado rješavaju s tehničkom podrškom. Kad želite temeljito znati kako se fakturira u Mergadu, ili kako promijeniti podatke na fakturi onda nastavite čitati ovoj članak.

Odgovori na najčešća pitanja, sve o fakturiranju u Mergadu

 

U jednom Mergadu računu može sarađivati više korisnika u različitim korisničkim ulogama. Račune ali dobiva samo korisnik s ulogom Vlasnika.

Detaljnije možete korisničke uloge pregledati u ovom videu.

 

U odjeljku Permission (ikona tri osoba) samo stavite ulogu vlasnika drugom korisniku. Onda sve fakture će ići prema korisniku koji postao vlasnikom, i bivši vlasnik neće više dobivati fakture. Bivši vlasnik tada će biti u ulozi writing a i dalje može uređivati sve feedove e-trgovine ili brisati bilo koji sadržaj. Sve dok ga novi vlasnik ne ukloni iz Mergada, ili dok se sam korisnik ne ukloni.

Provjerite tko sve može pristupiti vašoj trgovinu u Mergadu i eventualno otkažite pristup starim kontaktima, npr. kad netko u vašem marketinškom timu ili agenciji već ne radi.

Fakture se šalju na email korisnika koji je u ulozi vlasnika. Mailovi s fakturama se šalju na njegov mail (koji je naveden ovdje:https://accounts.mergado.com/settings/), ili kad popuni podatke za fakturiranje na stranici: https://accounts.mergado.com/settings2, onda ih može koristiti više.

 

Da, fakture možete preuzeti direktno u Mergadu. Fakture nađete na stranici: https://app.mergado.com/user/invoices/ (stranica je dostupna samo kad je korisnik prijavljen). Naravno fakture vidi samo korisnik u ulozi vlasnika.

 

Uredivati ih možete na stranici:  https://accounts.mergado.com/settings2/ (stranica je dostupna samo kad je korisnik prijavljen). Izmjene podataka će se pojaviti u novim fakturama. Kad trebate promijeniti razdoblje na profakturi kontaktirajte našu tehničku podršku.

Uređivanje podataka za plaćanje

Ne pokazuje. Samo kad bi to ime bilo uneseno umjesto naziva firme na stranici s podacima za račun (stranica je dostupna samo kad je korisnik prijavljen).

Druga česta pitanja

Pogledajte odjeljak: “Gdje je moguće postaviti razdoblje plaćanja (Billing period)?

Pogledajte odjeljak: “Na koji mail se šalju fakture za Mergado?

Pogledajte odjeljak: “Gdje mogu uređivati podatke za fakturiranje?

Pogledajte odjeljak: “Je li moguće naći fakture direktno u aplikaciji Mergado?” ili kontaktirajte našu podršku.

Nadamo se da smo objasnili sve o načinu fakturiranja i uređivanja podataka o naplati u Mergadu. Kad još nešto nedostaje, neka informacija koja vas zanima slobodno kontaktirajte našu podršku i problem ćemo rješavati zajedno.

 

 

Dodaj komentar