Mergado certificirane agencije

Certificirane agencije su one koje na dnevnom nivou rade s Mergadom, prošle naš kurspoložile test obavezni za certificiranje. Slobodno im se obratite za upravljanje vašim kampanjama u Mergadu. Pogledajte njihove profile i odaberite vašeg budućeg partnera. Kad biste vi htjeli postati Mergado certificiranom agencijom javite nam se na mergado@mergado.hr. Uslovi certificiranja su: 

  • Dvije aktivne e‑trgovine u Mergadu.
  • Tri mjeseca aktivnog korištenja Mergada. 
  • Prolaz Mergado seminara na Moodle.com. 
  • Završni Mergado certifikacijski test online. 

Czech partners

Slovak partners