Programeri aplikacija

Programeri su plaćeni za programiranje aplikacija za Mergado Store!

O progamiranju za Mergado Store

U prošlosti je bilo Mergado samo aplikacija. Ali danas je Mergado platforma za aplikacije. Platforma koja povezuje marketing stručnjake i programere aplikacija. Dok marketeri koriste Mergado da bi povećali zaradu svoje e‑trgovine, programeri ovdje mogu stvarati i prodavati svoje aplikacije.

Kako može Mergado pomoći programerima aplikacija?

Tehnologija 

Mi pružamo AppCloud na kojem platforma radi, API s podacima, i alat na prevođenje vaše aplikacije do korisničkog sučelja Mergada. Ovi alati ubrzavaju razvoj.

Biznis

Mergado će prikupljati cijenu aplikacija od korisnika. 80% ove cijene dobiva programer. 20% iz profita aplikacije koristi Mergado za dalji razvoj aplikacije.

Marketing

Marketinški tim Mergada informira korisnike o novim aplikacijama kroz razne kanale. Naprimjer kroz Mergado blog, e‑mailove, Youtube, podcastemarketinške festivale

Zašto programirati za Mergado

  • Brzi razvoj i alati za rad s velikom količinom podataka.
  • Ne trebate biznismene i marketinške agencije da biste uspješno proširili vašu aplikaciju. Samo kvalitna aplikacija i Mergado uradi sve ostalo.
  • Mergado vam može pomoći s treniranjem korisnika aplikacije, dizajnom aplikacije, rješavanjem problema, itd.
  • Dugoročno prikupljanje cijena.

Dokumenti za programere

Na stranicama za programere naći ćete:

Počni razvijati aplikacije za Mergado!

Za više informacija nas kontaktiraj na: