Postavite u Megradu cijenu dostave prema težini robe

Article published 15.07.2020

Postavite u Mergadu troškove na dostavu tako da biste vašim kupcima nudili samo načine dostave koje žele i da bi vam troškovi odgovarali cijenama koje imate na vašoj e-trgovini.

Kako postaviti cijenu dostave prema težini robe

Prije nekog vremena smo za vas pripremili članak, kako u Mergadu postaviti besplatnu dostavu - postavljenje dostave prema težini robe se radi više manje na isti način:

1. Uradite si izbor proizvoda prema težini, npr. proizvodi više od 30 kilograma (važno je misliti na to da konkretna težina mora biti dostupna u nekom elementu - vjerojatno ju nađete u parametrima proizvoda). 

Primjer najjednostavnijeg načina kako uraditi izbor proizvoda kad je težina upisana kao broj u paramteru (PARAM|Weight).

2. Dodajte pravilo za postavljanje cijene dostave i aplicirajte ga na izbor koji ste uradili u prvom koraku.

Primjer rada s pravilom, gdje uz izbor proizvoda s određenom težinom možete podesiti cijene dostave samo za te izbore proizvoda koje pripadaju željenom izboru.

Ne zaboravite da kupci troškove na dostavu uzimaju u obrzir kad odlučuju kod koje e-trgovine robu naruči. pokazujte cijene dostave prema težinu u vašoj inzerciji. kad imate neka specifičnije zahtjeve na postavljanje cijena dostave, napišite nam u komentare koje su ispod članka, ili na naš forum ili direktno u naš support.

Dodaj komentar