Prilagođavajte Mergado efektivno #1: Izbor ulaznih podataka

Article published 09.04.2020

U timu Mergado gledamo naš alat kao švicarski nož za feedove podataka vaše e-trgovine. Zahvaljujući velikoj funkcionalnosti Mergada i iskustvima koje smo dobili, tijekom rješavanja različitih slučajeva na našoj podršci, smo saznali do Mergado je ušlo u novo doba. U doba, kad je treba korisnike naučiti više, kako s tim švicarskim nožem raditi efektivno.

Koristite Mergado na maksimum uz pomoć nove mini serije

U ovoj seriji se ćemo se fokusirati na detajlan opis postavka vašeg eksporta. Da biste saznali šta sve možete raditi s exportom i da biste uredili vaše podatke što najbolje.

Stvaranje izbora na ulazne podatke ubrzava obradu pravila u Mergadu. 

Mehanizam apliciranje pravila (i općenito cijelo Mergado) sadrži veliku količinu optimalizacija. Jedna od tih optimalizacija se brine o to kad je u redoslijedu više pravila, koje se po sebi apliciraju na izbor ulaznih podataka, da bi se mogla takva grupa pravila obraditi odjednom i da bi Mergado ne moralo spremati prijelazne rezultate, čime bi se produžilo vrijeme obrade podataka. Uz ovu optimalizaciju uradi Mergado obradu pravila na vašem feedu odjednom i brzo.

Važno je zapamtiti, što se ova optimalizacija ne može koristiti uvijek, u svakom eksportu: Jer neka pravila se apliciraju na izbor izlaznih podataka. t.

Pravila koje se apliciraju na izbor “izlaznih podataka” nije moguće obrađivati odjednom s pravilima koje su aplicirane na izbor “ulaznih podataka”. Razlog je taj što Mergado mora znati ispred apliciranja pravila na “izlazne podatke” rezultate apliciranja prethodnih pravila - jer Mergado obraduje pravila od vrha prema dolje i prethodno pravilo promjeni vrijednosti izlaznih podataka i ponovo iduće pravilo itd. Tek na osnovi izlaznih vrijednosti može Mergado procijeniti izbore “na izlazne podatke” i saznati, koje proizvode poslati u to pravilo (na koje proizvode će se aplicirati pravilo).

Kad stvarno ne morate, ne aplicirajte pravila na izlazne izbore, jer time zaobiđete optimalizaciju koju smo opisali više, i veoma ćete usporiti obradu pravila. Kad vam situacija dozvoljava, trudite se da što najviše koristite izbore na “ulazne podatke”. Takva pravila je moguće obrađivati odjednom, što znači i značajno brže.

Primjer iz prakse

Nedavno smo na našoj podršci riješili slučaj, kad klijentu s velikim feedom proizvoda se polako aplicirala pravila.

O čemu se radilo:

Taj klijent imao u svom eksportu desetine pravila za apliciranje na proizvode, koja bila usmjerena na izlazne podatke (output values). Ovo usmjerenje uzrokovao sniženje brzine apliciranje pravila na podatke. Jer na izlazu se svako od tih pravila moralo obrađivati nezavisno.

Kako smo to riješili:

Naši konzultanti provjerili postavke klijentovog eksporta i saznali smo što većina od gore spomenutih izbora “na izlazne podatke” radi s elementom PRODUCTNAME. Taj element ali nemjenilo ni jedno prethodno pravilo - ulazne i izlazne vrijednosti elemenata PRODUCTNAME su bile, u trenutku kad se elemente procjenjuju (u procesu apliciranje pravila) apsolutno identične. Stoga nije bilo nikakvog razloga da bi se u sistemu stvorile izbore “na izlaz”.

Preusmjerenjem ovih izbora na “ulazne podatke (input values)” naši konzultanti su dosegli toga da se pravila počela obrađivati odjednom i apliciranje pravila se znatno ubrzalo.

Stvaranje izbora na ulazne podatke "input values" u Mergadu

Provjerite vaše izbore u Mergadu. Kad imate neke izbore “na izlazne podatke”, razmislite, da li je stvarno morate imati na izlazne podatke. Kad ne, preusmjerite izbore vaših podataka/ vaših proizvoda e-trgovine na “ulazne podatke (Input values)” - ubrzate tim apliciranje pravila.

Obratite pažnju našoj novoj mini seriji. Pomogne vam poboljšati vaša znanja s postavkama Mergada i omogući vam efektivniji i brži rad s uređivanjem vaših feedova podataka. Više dijelova ove serije ćemo dodavati postupno. U vezi bilo kakvog pitanja ne oklijevajte se obratiti na našu podršku! I kad još nemate račun u Mergadu, i želite samo saznati što je Mergado ;).

Dodaj komentar